Skip to content Skip to footer
senoviniai šokiai istorija

Senovinių šokių istorija. Sąsajos su dvasiniu paveldu.

Pradedant kalbėti apie Viduramžių šokio istoriją neatsietinai reikėtų aptarti ikikrikščionišką paveldą Europoje. Sinkretizmas, išlikę papročiai turėjo įtakos ir senovinių šokių raidai. Katalikų bažnyčia bandė išgauti senus papročius, o įsisenėję tradicijos nekito taip greitai kaip tikėjosi dvasininkai. Todėl neretai dvasininkai pamoksluose pabrėždavo, kad  XV a. ikikrikščioniški…

SALTUS GLADII © 2021. VISOS TEISĖS SAUGOMOS