Viduramžių žaidimas “Įkalintas bokštas”.

Tai Anglijoje XIII amžiuje išgarsėjęs žaidimas. Rašytiniuose šaltiniuose jis atsirado dėl to, kad Anglijos karalius Edvardas III uždraudė šį žaidimą žaisti visoje Anglijoje. Nėra tiksliai žinoma, kodėl šis žaidimas Anglijos karaliaus buvo uždraustas, tačiau šio įvykio dėka buvo užfiksuotos šio žaidimo detalės.

Žaidimo tikslas: išlaisvinti iš bokšto kuo daugiau savo komandos žaidėjų. Laimi komanda iš kalėjimo bokšto išlaisvinusi visus savo komandos narius.

Ko jums reikės: mažiausiai dešimt žaidėjų, lazdos arba kreidos bei atviros erdvės tinkamos žaidėjams bėgioti.

Žaidimo taisyklės: žaidėjai pasidalina į dvi komandas. Tarp dviejų komandų per vidurį yra nubrėžiama skiriamoji riba. Nuo nubrėžtos linijos reikia atskaičiuoti 20-30 pėdų ir kiekvienos komandos zonoje nubrėžti platų kvadratą. Tą patį reikia padaryti ir kitos komandos zonoje. Tai ir bus kalėjimo bokštai, kuriame bus kalinami kiekvienos komandos nariai.

Kiekviena komanda išsirenka po “kalinį”, kuris turės būti įkalintas bokšte. “Kaliniams” atvykus į bokštą kiekviena komanda išsirenka po komandos narį, kuris bus atsakingas už kalinio išlaisvinimą. Kalinius bandantys išlaisvinti komandos nariai turi pasiekti bokštą. Pasiekus bokštą, kartu su kaliniu reikia grįžti į savo komandos zoną. Tada kalinys skaitosi išlaisvintas.

Išlaisvintojai siunčiami į bokštus vienu metu, o likę komandų nariai turi sutrukdyti pasiekti bokštus ir turi neleisti išlaisvintojams grįžti atgal su kaliniu į priešininkų zoną. Jei išlaisivintojas kartu su kaliniu (-iais) yra sučiumpamas, tada visi privalo eiti į kalėjimą. Sekantis išlaisivtojas pasiekęs bokštą turės kartu su visais kaliniais pasiekti savo komandos zoną. Laimi komanda išlaisvinusi visus savo kalinius.